Reviews van deze auteur

oogheelkunde

Review over UMCG

ik heb een oogoperatie ondergaan in het UMCG, een gecombineerde staar- en netvliesoperatie (netvliesloslating).
Ik ben onder de indruk geraakt van de patiëntvriendelijkheid en de professionaliteit van de afdeling oogheelkunde in het algemeen en het vakmanschap van de oogchirug(e) in het bijzonder. Het resultaat van de operatie is zonder meer perfect. Chapeau dames en heren van de afdeling oogheelkunde.

Sterke punten
zie boven

Zwakke punten
geen

reacties: