Het Oogziekenhuis

Het Oogziekenhuis Rotterdam is in Nederland de superspecialist specifiek voor uw ogen, zonder daarbij uw menselijke gevoelens te veronachtzamen. Kortom \"zorg voor het oog, oog voor de zorg\". In een geruststellende omgeving passen wij technologisch hoogstaande oogheelkunde toe, de nieuwste behandelingen met de minste risico\'s en het best voorspelbare eindresultaat. Patiëntveiligheid betekent voor ons een efficiënte organisatie waar behandeling in goed overleg met u geschiedt, dankzij een zeer goede voorlichting.

Het Oogziekenhuis Reviews

  Geen goed gevoel.

  Ik ben verwezen naar arts Missotten door mijn eigen oogarts maar bij de eerste kennismaking had ik een akelig gevoel. Geluisterd naar mijn gevoel en thuis op Google gaan zoeken. Deze arts is veroordeeld door het tuchtcollege! Dat schijnt niet zomaar te gebeuren. Ik ga niet meer terug. Mijn ogen zijn mij dierbaar. Onvoorstelbaar dat iemand gewoon mag doorwerken.

  Sterke punten
  Aardige secretaresse.

  Zwakke punten
  Een arts in dienst houden die de fout is in gegaan.ik zou pleiten voor eerlijk zeggen dat men een straf heeft gekregen bij het tuchtrecht en dan patiënt de keuze geven of men door die arts wel dan niet behandeld wil worden.

  Missotten

  Ook ik ben in aanraking geweest met deze stille oogarts. Wat hij zegt is zo zacht dat het niet is verstaan. Omdat ik een akelig gevoel had bij deze arts heb ik gevraagd naar een andere arts, gelukkig was dat mogelijk. Wat triest dat de patiënte die ook een review heeft geschreven deze stap niet heeft genomen. Dan was haar klaarblijkelijk een hoop leed bespaard gebleven. Zo zie je maar ... volg je gevoel. Sterkte mevrouw.

  Sterke punten
  Dat ik de mogelijkheid werd geboden om naar een andere arts te mogen omdat deze Missotten 'niet goed aanvoelde'.

  Zwakke punten
  Vreselijke lange wachttijden en oud ziekenhuis.

  Kijk niet in de ogen van oogarts Missotten

  Oogarts Missotten is door het Regionaal Tuchtcollege te Den-Haag een tuchtmaatregel opgelegd om de volgende reden: door zijn ooginjecties ben ik een jaar blind geweest en door een operatie in een ander ziekenhuis zie ik weer maar blijf levenslang hinder houden en aan de Prednison. En dat terwijl ik maar één oog had want mijn andere oog is sinds mijn jeugd blind. Ik heb nooit een woord van excuus gehad. Men zei in het Oogziekenhuis te Rotterdam dat men een rechtszaak met vertrouwen tegemoet zag. Geen greintje medeleven voor alles wat ik heb meegemaakt. Denk goed ma voordat u naar dit ziekenhuis gaat!

  Sterke punten
  Helaas kan ik die niet noemen.

  Zwakke punten
  Niet luisteren naar patiënt
  Geen tijd hebben door overvolle spreekuren waardoor fouten worden gemaakt
  Oud / vies ziekenhuis
  Terugbel afspraken niet nakomen

Bezoek Het Oogziekenhuis

Schrijf een review