Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is één van de grootste ziekenhuizen in Nederland en de grootste werkgever van Noord-Nederland. De ruim 10.000 medewerkers werken in de patiëntenzorg en aan vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek, waarbij de focus ligt op 'gezond en actief ouder worden'. In het kader van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs wordt nauw samen gewerkt met de Rijksuniversiteit Groningen. Er worden studenten opgeleid tot arts, tandarts of bewegingswetenschapper en artsen opgeleid tot medisch specialist. Patiënten komen in het UMCG voor basiszorg, maar ook voor zeer specialistische diagnostiek, onderzoek of behandeling.

UMCG Reviews

  Cervicale Dystonie

  het lukt me niet om een gesprek met een arts te krijgen over mijn Cervicale Dystonie, ik mag alleen maar vragen stellen tijdens het prikhalguurtje, terwijl ik zoveel vragen heb

  zie hier het antwoord van de klachten functionaris na mijn tweede poging

  #UMCG

  Geachte heer Schollema,

  Via deze weg contact.
  Ik heb op 27 juni telefonisch overleg gehad met het afdelingshoofd Neurologie mevrouw M. Wermer.
  We hebben u klacht besproken en gekeken naar de mogelijkheden om tot een oplossing te komen.
  Zij gaat intern overleggen en laat mij de uitkomst volgende week weten.
  Wordt vervolgd dus, ik houd u op de hoogte.

  Vriendelijke groet,

  Ambtenaren van de overheid

  De gezondheidszorg bij u is tegenwoordig HARD

  Vroeger was het

  Sterke punten
  Geen

  Zwakke punten
  Geen empathie meer.

Bezoek UMCG

Schrijf een review