Flevoziekenhuis

Flevoziekenhuis Almere

Flevoziekenhuis Reviews

  Slecht

  Slecht ervaring

  Sterke punten
  Geen 1

  Zwakke punten
  Heel ziekenhuis

  Het schrijven van Martin.

  Als je het verhaal van Martin leest over dr.Janneke van Oosterhout (jongstleden geschreven) dan schrik je.
  Hoe heeft dit zo kunnen gebeuren, dat is toch niet te geloven.
  En zovelen waren hiervan op de hoogte.
  Dat dit zo onder de aandacht gebracht wordt, angstig.
  Waarom zo lang gewacht, maar gelukkig nu openbaar gemaakt.

  Sterke punten
  Ik kan na Martin zijn schrijven een 1 nog teveel vinden.

  Zwakke punten
  Lees het schrijven van de mensen met 1 ster.

  Janneke van Oosterhout

  Ik ben gedwongen om een zeer ernstige kwestie aan de aandacht te brengen met betrekking tot de praktijken van dokter Janneke Oosterhout (AGB-code 84121745 en BIG-nummer 89930756901) in het Flevoziekenhuis. Het is van het grootste belang dat we dit onder uw aandacht brengen, gezien de mogelijke gevolgen voor de patiëntenzorg en de reputatie van de instelling.

  Allereerst wil ik benadrukken dat mijn bezorgdheid voortkomt uit een diepe bezorgdheid over de integriteit en kwaliteit van de zorg die wordt geleverd aan de patiënten van het Flevoziekenhuis. Het is zorgwekkend dat een basisarts zonder formele bevoegdheid als kinderarts beslissingen neemt en conclusies trekt op de kinderafdeling, waar een gekwalificeerde kinderarts zou moeten zijn. Deze situatie kan leiden tot ernstige gevolgen voor de gezondheid en het welzijn van de patiënten, en het is onze plicht om dit aan te kaarten.

  Daarnaast is het uiterst verontrustend dat dokter Oosterhout valse documenten heeft uitgegeven onder de naam en AGB-code van een andere arts, namelijk kinderarts M.L. Bakker (AGB-code 03307120 en BIG-nummer 49061901901). Dit roept niet alleen vragen op over de integriteit van dokter Oosterhout, maar ook over de procedures en controles binnen het Flevoziekenhuis. Het is van cruciaal belang dat dergelijke praktijken worden onderzocht en aangepakt om de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van het ziekenhuis te waarborgen.

  Bovendien is het feit dat dokter Oosterhout geen formele arbeidsrelatie heeft met het Flevoziekenhuis, maar toch kosten declareert namens het ziekenhuis, uiterst verontrustend. Dit roept vragen op over mogelijke fraude en misbruik van middelen binnen de instelling. Als patiënten vertrouwen wij op de integriteit en professionaliteit van de medische staf, en het is verontrustend om te ontdekken dat deze vertrouwensband mogelijk wordt geschonden.

  Tot slot wil ik benadrukken dat discriminatie op geen enkele manier getolereerd mag worden in de medische zorg. Het is onaanvaardbaar dat dokter Oosterhout discriminerend gedrag vertoont tegen ouders met een andere etnische achtergrond. Dit ondermijnt niet alleen het vertrouwen van patiënten in de zorgverlening, maar het is ook in strijd met de fundamentele waarden van gelijkheid en respect.

  Ik roep daarom alle zorgverzekeraars in Nederland op om alle declaraties van het Flevoziekenhuis, ingediend door J.P.M. van Oosterhout onder valse AGB-code 03307120, grondig te onderzoeken. Het is van het grootste belang dat deze kwestie serieus wordt genomen en dat er passende maatregelen worden genomen om de integriteit en kwaliteit van de zorg in het Flevoziekenhuis te waarborgen.

  Slechte communicatie

  Wat een slechte communicatie met de behandelende artsen, mijn dochter heeft kanker, ligt nu 1 week in het ziekenhuis met een longontsteking, antibiotica slaat niet aan, maar heb nog geen arts gezien of gesproken, alles loopt via de verpleegkundigen, die fantastich werk doen, nou de artsen nog.

  Sterke punten
  Geen sterke punten

  Zwakke punten
  Teveel zwakke punten

  Bijna mijn leven gekost

  Mijn man brengt mij met 41 graden koorts door een peneciline vergiftiging die ik had opgelopen voor een griep naar het ziekenhuis.(kon niet tegen deze peneciline had zelf 39 koorts.\\r\\nWas hier goed ziek van geworden en ik moest blijven. Mijn man gaat naar huis maar wordt na een paar uur later gebeld dat hij met spoed moest komen.\\r\\nIk was op de afdeling IC beland met een de hele r. zijde mijn gezicht paars/blauw en ik kreeg epileptische aanvallen de een na de andere.\\r\\nHoe is dit nu mogelijk, mijn man schrok verschrikkelijk want het zag er niet voor mij uit.(Ook onze zoon erbij gehaald).\\r\\nWat is hier nu in godsnaam gebeurd met mij, nergens schade aan mijn lichaam alleen aan de r.kant van mijn gezicht en deze ernstige aanvallen achter elkaar.\\r\\nHebben zij mijn lichaam laten vallen of is er iets opgevallen.\\r\\nIk heb een geheugenverlies opgelopen van 10 jaar dus ik kan het jammer genoeg niet vertellen.\\r\\nDus zonder epilepsie het ziekenhuis in en met epileptie eruit.\\r\\nWel doorleven met een niet in te stellen epilepsie die ik niet voel aankomen, de grote aanval.\\r\\nOns hele leven lag in puin, moeten verhuizen, trap lopen mag niet, je werk niet, zo kan ik wel door blijven gaan. \\r\\nVoor mijn man ook vreselijk ook zijn leven geheel veranderd, geen zelfstandige vrouw meer, is altijd ik mijn buurt angstig dat ik val. (pas nog een gebroken nek gehad).\\r\\nDus wat een ellende heeft dit ziekenhuis ons gegeven, niet gereageerd op al onze brieven van wat zij hebben gedaan.\\r\\nOntkenning van hun kant, ik had al epilepsie, hoe komen zij erbij, ik had een werkgever.\\r\\nMaar ook al haal je er zogenaamd ervaren hulpverleners in om jouw te ondersteunen, een excuusbrief, dat is het enige wat wij hebben gekregen ook zij komen niet verder. \\r\\nMaar er nog zoveel meer gebeurd dan kan ik nog wel hele pagina's doorschrijven over dat wat er nog meer is gebeurd. \\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n

  Zwakke punten
  Ga er nooit heen.

  Bijna mijn leven gekost

  Mijn man brengt mij met 41 graden koorts door een peneciline vergiftiging die ik had opgelopen voor een griep naar het ziekenhuis.(kon niet tegen deze peneciline had zelf 39 koorts.
  Was hier goed ziek van geworden en ik moest blijven. Mijn man gaat naar huis maar wordt na een paar uur later gebeld dat hij met spoed moest komen.
  Ik was op de afdeling IC beland met een de hele r. zijde mijn gezicht paars/blauw en ik kreeg epileptische aanvallen de een na de andere.
  Hoe is dit nu mogelijk, mijn man schrok verschrikkelijk want het zag er niet voor mij uit.(Ook onze zoon erbij gehaald).
  Wat is hier nu in godsnaam gebeurd met mij, nergens schade aan mijn lichaam alleen aan de r.kant van mijn gezicht en deze ernstige aanvallen achter elkaar.
  Hebben zij mijn lichaam laten vallen of is er iets opgevallen.
  Ik heb een geheugenverlies opgelopen van 10 jaar dus ik kan het jammer genoeg niet vertellen.
  Dus zonder epilepsie het ziekenhuis in en met epileptie eruit.
  Wel doorleven met een niet in te stellen epilepsie die ik niet voel aankomen, de grote aanval.
  Ons hele leven lag in puin, moeten verhuizen, trap lopen mag niet, je werk niet, zo kan ik wel door blijven gaan.
  Voor mijn man ook vreselijk ook zijn leven geheel veranderd, geen zelfstandige vrouw meer, is altijd ik mijn buurt angstig dat ik val. (pas nog een gebroken nek gehad).
  Dus wat een ellende heeft dit ziekenhuis ons gegeven, niet gereageerd op al onze brieven van wat zij hebben gedaan.
  Ontkenning van hun kant, ik had al epilepsie, hoe komen zij erbij, ik had een werkgever.
  Maar ook al haal je er zogenaamd ervaren hulpverleners in om jouw te ondersteunen, een excuusbrief, dat is het enige wat wij hebben gekregen ook zij komen niet verder.
  Maar er nog zoveel meer gebeurd dan kan ik nog wel hele pagina's doorschrijven over dat wat er nog meer is gebeurd.  Sterke punten
  Hoe kun je van mij een sterk punt verwachten.
  Een ziekenhuis wat ons leven verwoest heeft.

  Zwakke punten
  Ga er nooit heen.

  Onmenselijk behandeld

  Ik vroeg een verwijsbrief voor een second opinion. Waarop mevrouw van de gynaecologie afdeling antwoordt met: maar dat kan niet zomaar, je kan toch ook niet bij de bakker aan komen om vervolgens naar een ander bakker te gaan omdat je het broodje niet lekker vindt. Een mensenleven wordt vergeleken met een bakker situatie. Bijzonder en onmenselijk dit. Gun niemand noch mevrouw mijn situatie. Ongeacht of ze mijn situatie wel of niet kent, zo ga je niet met mensen om.

  Sterke punten
  Gelukkig zijn er wel een paar artsen die je behandelen naar behoren.

  Onmenselijk behandeld

  Ik vroeg een verwijsbrief voor een second opinion. Waarop mevrouw van de gynaecologie afdeling antwoordt: “dat kan niet zomaar, je kan toch ook niet bij de bakker waar je komt en dan vervolgens naar een ander bakker gaan omdat je het broodje niet lekker vindt”. Een mensenleven wordt vergeleken met een bakker situatie. Bijzonder en onmenselijk dit. Gun niemand noch mevrouw mijn situatie. Ongeacht of ze mijn situatie wel of niet kent, zo ga je niet met mensen om.

  Sterke punten
  Gelukkig zijn er wel een paar artsen die je behandelen naar behoren.

  Fertiliteits afdeling

  Heel slecht behandeld, ik zoek meerdere mensen die ook slecht behandeld zijn. En waar kan ik mijn klacht op een eerlijke manier indienen?

  Sterke punten
  Dicht bij mijn huis het ziekenhuis

  Zwakke punten
  Onprofessioneel aantal medewerkers fertiliteits afdeling!

  Zorgvuldig nee nee

  Na laatste insult nog steeds geen interesse of nieuwe belafspraak.terwijl ik mijn insult tijdens de laatste belafspraak kreeg.

  Sterke punten
  Ervaren verpleegkundigen zijn net zo gefrustreerd.

  Zwakke punten
  Teveel onervaren personeel die roddelen en zeer belerend gedrag naar patiënten vertonen. Patiënten worden zonder toezicht gelaten.

  Contact Flevo

  U bent zowel telefonisch als via de mail.
  Afzeggen van een afspraak is daardoor niet te doen.
  Wat ook blijkt dat ik een keuze moet (…) aanklikken voor review, anders word ik uit het systeem ‘gegooid’
  Is er dan werkelijk geen contact mogelijk zonder langs te komen?
  Hoe gaat u dit oplossen?
  Ik moet een afspraak afzeggen!!

  Sterke punten
  Geen idee

  Zwakke punten
  Daar zou u eigenlijk niet om moeten hoeven vragen………

  Slechte ervaring

  Slecht slecht slecht! heel slecht behandeld, geen respect voor de patiënten!

  Sterke punten
  Geen !!!

  Zwakke punten
  Mijn advies aan de verpleegkundige, patiënten zijn geen dieren maar mensen dus behandel hun menselijk !

  Een helende veilige omgeving.A

  Alle medewerkers die ik daar heb aangetroffen stonden duidelijk voor hun taak.Dat geeft veel vertrouwen.Ook de medewerkers van de catering zijn heel persoonlijk.betrokken
  en attent.Mijn dierbaarste vrienden zou ik hierheen sturen.

  Sterke punten
  zorg en samenwerking.

  Zwakke punten
  nog ietsje meer discretie bij jongere verpleegkundigen.

  Geweldig ziekenhuis

  Ik ben supr tevreden over de snelheid, de behandeling en de mentale aandacht in het Flevo.
  Ik kan mij absoluut niet vinden in de negatieve comnetaren

  Sterke punten
  Aandacht snelheid en medeleven

  Zwakke punten
  Geen

  Racisten

  Dit ziekenhuis weigert je te helpen als
  Je geen nederlander bent! Ze wimpelen je af afspraken plannen ze je in over een half jaar terwijl je aangeeft dat je enorme
  Pijn hebt. Arrogante racistische medewerkers zijn ze meer kan ik er niet van maken.jammer dat je ze minimaal 1 ster moet geven

  Sterke punten
  Discrimineren en afwimpelen van mensen

  Zwakke punten
  Blijf weg hier

  afspraak maken

  afspraak gemaakt, kon pas over 6 weken. Ik maakte eergisteren mijn e-mail box open, daar stond doodleuk dat die afspraak naar 16 Februari was verplaatst, ruim 2 maanden later! Ik noem dat minachting.\\r\\nIk wil behandeld worden, niet mishandeld.

  Sterke punten
  Kan het niet verzinnen

  Zwakke punten
  Niet alleen mijn eigen ervaringen maar ook die van buren, kennissen, vrienden etc, maak dat je uit de buurt blijft van het Flevoziekenhuis! Zooitje oncapabel gespuis!

  slordigheid lab / Afspraken niet na gekomen

  De tweede keer is mijn bloed kwijt, moet opnieuw gaan prikken ook een keer naar weken pas gebeld voor de uitslag, en daarna 2 maanden gewacht totdat de dokter belde ,wat tot nu toe nog niet eens gebeurt dus ook geen labformulieren toegestuurd gekregen van een arts van interne geneeskunde.\\r\\n\\r\\nHeb totaal geen vertrouwen meer in het ziekenhuis

  Sterke punten
  Geen

  Zwakke punten
  Lab een chaotische bende.\\r\\nZou bijna zeggen ongeschoold personeel, in ieder geval geen empathie met de patiënt.

  Onzorgvuldig, Niet Serieus en Heel Slecht

  Mijn dochter moest bloed laten prikken, Nou de huisarts gaf door dat ze het hadden verpest. En god weet wat ze met het bloed hebben gedaan, verkocht of verspild.
  Mijn dochter wordt nu via de huisarts doorverwezen naar Maag, darm Lever afd. want haar probleem werd erger.
  Nu komt ze daar aan op 8-1-2018 jl. En nu moet ze WEER bloed laten prikken en ontlasting inleveren. Nou wat denk je;
  Ze krijgt 2 ontlasting potjes met de naam van een andere patient. Dus wat zou er gebeuren als ze dit niet had gezien. Waarvoor zij behandeld moet worden, daar zou die andere patient voor behandeld worden en een andere patient zou medicijnen en behandeling krijgen waarvoor mijn dochter behandeld zou moeten worden. Gaat goed hier met die blinde, onzorgvuldige en ongeschoolde medewerkers van het Flevoziekenhuis.

  Sterke punten
  GEEN

  Zwakke punten
  BIJNA ALLES EN OVERAL
  Onzorgvuldig
  Slecht
  Halen patienten door elkaar
  Raken bloed kwijt en ga zo maar door

  onzorgvuldig Flevoziekenhuis

  Dit ziekenhuis gaat zeer onzorgvuldig met patiënten om. Bijvoorbeeld met een 83 jarige man die in december 2010 wordt opgenomen op de afdeling maag lever darm. Ze geven hem een bepaald medicijn niet meer, met als gevolg een een ammoniak vergiftiging, waardoor de man ging hallucineren, zijn gezondheid snel achteruit ging en de man overlijd. Een verpleegkundige de man uitschold voor alcoholist, de zaalarts in geen velden of wegen te zien was en de behandelende arts zich nooit heeft laten zien. Dat deze arts tijdens een gesprek totaal geen interesse toonde. En de raad van bestuur zich verstopt. Een klachten functionaris zich onbeschoft gevraagd. In een ander geval het ziekenhuis vijf ligdagen declareerde terwijl het er maar een paar uur waren, kosten 10.000 euro. Kijk op www.onzorgvuldigflevoziekenhuis.123website.nl

  Sterke punten
  Geen enkel sterk punt heeft dit ziekenhuis, al twintig jaar niet.

  Zwakke punten
  Klachten worden zeer slecht afgehandeld, raad van bestuur luistert niet en kan niet tegen kritiek.

Bezoek Flevoziekenhuis

Schrijf een review